Start City

מאז שנת 2015 אנחנו מנגישים לרשויות מקומיות קהלי יזמות, פיתוח תעשייה מקומית ומקומות עבודה לסטודנטים ואנשי מקצוע, גדילה והתפתחות אישית של התושבים במקצועות המחשוב, הטכנולוגיה והיזמותכצעירים, העובדים ומניעים את תעשיית ההייטק, והון הסיכון, אנחנו מאמינים שעלינו לקדם מצב שבו לצעירים יש דרך להתפתח אישית ולייצר לעצמם תעסוקה והעשרה מקצועית בקרבת הבית.